Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35813
Title: Ứng dụng của dộ bất bão hòa giải bài tập về Hydrocarbon và Triglycerit
Authors: Nguyễn, Chí Công
Keywords: Ứng dụng
Độ bất bão hòa
Bài tập
Hydrocarbon
Triglycerit
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học và Ứng dụng;Số 07(355) .- Tr.18-21
Abstract: Điều kiện áp dụng: Dạng toán này áp dụng cho hợp chất hữu CO có chứa liên kết đôi C=C, liên kết C=C (thường là các hydrocarbon không no, mạch hở hoặc các hợp chất hữu CO chứa C, H, O có chứa liên kết 71 trong gốc hydrocarbon...). Trong bài này đề cập đến các hydrocarbon không no, mạch hở và triglycerit.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35813
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
960.83 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.