Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35814
Title: Một số bài tập lý thuyết nâng cao về Este - Lipit
Authors: Vũ, Quang Hợp
Keywords: Bài tập
Lý thuyết
Este
Lipit
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học và Ứng dụng;Số 07(355) .- Tr.22-27
Abstract: Trong đề thi, các câu hỏi lý thuyết chiếm tỉ lệ hơn một nửa số câu hỏi, như vậy lý thuyết là một nội dung quan trọng, đặc biệt là nội dung lý thuyết về chương este - lipit của hóa học 12. Tuy nhiên, tôi nhận thấy nhiều học sinh lại ưa thích giải bài tập tính toán mà chưa chú trọng đến việc học lý thuyết. Bài viết này nhằm mục đích cung cấp, rèn luyện và tạo hứng thú học lý thuyết cho học sinh, phân tích một số câu hỏi lý thuyết nâng cao về chương este - lipit để giúp cho các em có kết quả tốt trong các kỳ thi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35814
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.