Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35819
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Anh Hưng-
dc.date.accessioned2020-10-06T02:45:34Z-
dc.date.available2020-10-06T02:45:34Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0868-3808-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35819-
dc.description.abstractNghiên cứu này được tiến dựa trên kết quả khảo sát ý kiến của 458 doanh nghiệp Việt Nam về tác động của vốn tri thức đến hoạt động đổi mới sáng tạo và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong báo cáo này, tác giả đánh giá thực trạng các thành phần của vốn tri thức tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, trong đó, vốn con người đạt mức 2.892 điểm, nhân tố vốn tổ chức đạt 2.835 điểm và nhân tố vốn xã hội đạt 3.467 điểm. Dựa trên các kết quả đánh giá, tác giả đề xuất ba giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam là, (1) Khai thác triệt để vốn con người của doanh nghiệp thông qua quản trị tri thức; (2) Phát huy vai trò của vốn tổ chức trong các hoạt động tạo giá trị của doanh nghiệp Việt Nam; (3) Tăng cường các hoạt động nhằm cải thiện vốn xã hội của doanh nghiệp Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 571 .- Tr.07-09-
dc.subjectVốn tri thứcvi_VN
dc.subjectĐổi mới sáng tạovi_VN
dc.subjectDoanh nghiệpvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.subjectThực trạngvi_VN
dc.subjectGiải phápvi_VN
dc.titleVốn tri thức cho đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải phápvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.