Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35822
Title: Tin hoạt động Tổng hội Xây dựng Việt nam
Keywords: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Tin hoạt động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 7+8 .- Tr.75-80
Abstract: Ngày 27/7/201, tại Thành phố Thái Nguyên, tĩnh Thái nguyên đã diễn ra Hội nghị Hội Xây dựng các tỉnh phía Bắc. Tham dự Hội nghị có các ông: Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Trưởng các Ban chuyên môn, các Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký của 11 Hội xây dựng các tỉnh phía Bắc, từ Hà tĩnh trở ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35822
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.85 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.