Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3586
Title: Dạy viết cho học sinh phổ thông thông qua ứng dụng Google Drive.
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Tăng, Quang Sang
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về năng lực viết, Google Drive, thiết kế hoạt động, mô tả tiến trình và kết quả thực nghiệm sư phạm ứng dụng Google Drive trong dạy học lớp 10 tại trường THPT thực hành SP.
Description: 90 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3586
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.87 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.