Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35866
Title: Xây dựng tiêu chí về lòng tự trọng của cán bộ, đảng viên
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Keywords: Tiêu chí
Cán bộ
Đảng viên
Lòng tự trọng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 12 .- Tr.32-33,61
Abstract: Người có lòng tự trọng là người biết điều chỉnh hành vi phù hợp với các chuẩn mực văn hóa, đạo đức, pháp luật. Lòng tự trọng chính là yếu tố tạo nên nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên. Để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ thì trước hết cần phải lựa chọn và rèn giũa cho được những người cán bộ có lòng tự trọng. Người cán bộ có lòng tự trọng sẽ biết xây dựng cho mình những phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; biết học tập để nâng cao trình độ, năng lực của bản thân, giữ mình, tôn trọng người khác, lắng nghe, chịu trách nhiệm trước lời nói, hành động của mình, tự chịu trách nhiệm trước tập thể và nhân dân. Đồng thời, cần có kỷ luật chặt chẽ, pháp luật nghiêm minh, kiểm soát được quyền lực. Đây chính là nền tảng vững chắc, cốt lõi của việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35866
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.247.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.