Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35881
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Huyền-
dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng Nga-
dc.date.accessioned2020-10-06T07:01:42Z-
dc.date.available2020-10-06T07:01:42Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35881-
dc.description.abstractNghiên cứu đánh giá công tác tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) tại Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội. Thông qua khảo sát 52 CBCCVC tại Chi cục, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho CBCCVC nhà nước nói chung và tại Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội nói riêng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 33 .- Tr.157-160-
dc.subjectĐộng lực làm việcvi_VN
dc.subjectChi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nộvi_VN
dc.subjectCán bộ công chức, viên chứcvi_VN
dc.titleCông tác tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức, viên chức tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nộivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.29 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.