Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35916
Title: Hành vi tự bảo vệ khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông dân các nước Trung Đông
Authors: Nguyễn, Diệu Hằng
Keywords: Thuốc bảo vệ thực vật
Hành vi tự bảo vệ
Sử dụng an toàn Trung Đông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông;Số 10 .- Tr.16-23
Abstract: Trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, thuốc bảo vệ thực vật là yếu tố đầu vào không thể thiếu để bảo vệ mùa màng. Là khu vực gặp nhiều hạn chế trong sản xuất nông nghiệp, các nước Trung Đông càng cần được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo đảm sản lượng canh tác, duy trì an ninh lương thực. Tuy nhiên, người nông dân ở đây chưa áp dụng đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ dẫn tới nguy cơ mắc bệnh cho bản thân cũng như tác động xấu lên môi trường. Các nghiên cứu ở Trung Đông cho thấy yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tự bảo vệ của người nông dân khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gồm nhận thức, hiểu biết của người nông dân về hậu quả của thuốc bảo vệ thực vật, các biện pháp tự bảo vệ cần áp dụng: trải nghiệm của họ về rủi ro sức khỏe liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật, thông tin người bán thuốc bảo vệ thực vật cung cấp; ngoài ra còn có một số đặc điểm như tuổi tác, thu nhập, trình độ học vấn… Bài viết này cung cấp thông tin về hành vi tự bảo vệ khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông dân ở các nước Trung Đông, những yếu tố tác động đến hành vi này. Trên cơ sở đó, bài viết sẽ đưa ra một số khuyến nghị và hàm ý chính sách cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35916
ISSN: 1859-0519
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.22 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.