Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3593
Title: Sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa di sản Hán Nôm tại chùa Bà Địa Mẫu thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Authors: Đặng, Thị Hoa
Trần, Quốc Sự
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát, Sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa di sản Hán Nôm tại chùa Bà Địa Mẫu thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; đề xuất giải pháp bảo tồn di sản Hán Nôm
Description: 65 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3593
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.