Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35957
Title: 10 cách sử dụng kết hợp máy Mac và iPhone
Authors: Huy Thắng
Keywords: Cách sử dụng
Mac
iPhone
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 312 .- Tr.63-66
Abstract: Hệ điều hành macOS vá iOS được thiết kế để có thể hoạt động tốt cùng nhau. Nếu cả máy tính lẫn điện thoại của bạn đều đến từ Apple, hãy khám phá nhiều chức năng hữu ích sau đây.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35957
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.145.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.