Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35957
Nhan đề: 10 cách sử dụng kết hợp máy Mac và iPhone
Tác giả: Huy Thắng
Từ khoá: Cách sử dụng
Mac
iPhone
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 312 .- Tr.63-66
Tóm tắt: Hệ điều hành macOS vá iOS được thiết kế để có thể hoạt động tốt cùng nhau. Nếu cả máy tính lẫn điện thoại của bạn đều đến từ Apple, hãy khám phá nhiều chức năng hữu ích sau đây.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35957
ISSN: 1859-1817
Bộ sưu tập: Thế giới vi tính

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.66 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.