Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35964
Title: Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Điện Biên
Authors: Mùa, A Sơn
Keywords: Giáo dục pháp luật
Đồng bào các dân tộc thiểu số
Điện Biên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 946 .- Tr.79-82
Abstract: Những năm qua, thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các cấp, các ngành của tỉnh Điện Biên quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên, từng bước đi vào nền nếp và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35964
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.