Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35972
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Thị Hằng Nga-
dc.date.accessioned2020-10-07T01:49:46Z-
dc.date.available2020-10-07T01:49:46Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-4093-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35972-
dc.description.abstractNghiên cứu cũng đã chỉ ra được bản chất của quản trị rủi ro doanh nghiệp. Đồng thời, phân tích cơ sở lý luận kết hợp với các bước công việc từ nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro, định lượng rủi ro và giám sát rủi ro, làm căn cứ cho các doanh nghiệp tham khảo, xây dựng mô hình quản trị rủi ro.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 14 .- Tr.64-67-
dc.subjectRủi rovi_VN
dc.subjectQuản trị rủi rovi_VN
dc.subjectMô hình quản trị rủi rovi_VN
dc.titleMột số vấn đề lý luận về quản trị rủi ro doanh nghiệpvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.