Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35977
Title: Vấn đề đào tạo và quản lý nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số
Authors: Vũ, Thị Hồng Thắm
Phạm, Thị Xinh
Keywords: Nguồn nhân lực
Quản trị nhân lực
Kỷ nguyên số
Internet
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 14 .- Tr.75-77
Abstract: Khi tự động hóa đang dần thay thế lao động chân tay trong nền kinh tế, robot thay thế con người trong nhiều lĩnh vực, hàng triệu lao động trên thế giới có thể rơi vào cảnh thất nghiệp. Điều này cũng là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến xu hướng quản trị nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số hiện nay. Bài viết sẽ tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35977
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.