Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35978
Title: Dịch chuyển lao động từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân – thực trạng và một số kiến nghị
Authors: Lương, Quang Hiển
Đặng, Thị Huế
Keywords: Dịch chuyển khu vục nhà nước
Khu vực tư nhân
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 14 .- Tr.78-81
Abstract: Bài viết đì vào phân tích quá trình dịch chuyển lao động khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân, thực trạng, nguyên nhân đồng thời đưa ra một số giải pháp khuyến nghị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35978
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.