Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35978
Nhan đề: Dịch chuyển lao động từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân – thực trạng và một số kiến nghị
Tác giả: Lương, Quang Hiển
Đặng, Thị Huế
Từ khoá: Dịch chuyển khu vục nhà nước
Khu vực tư nhân
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 14 .- Tr.78-81
Tóm tắt: Bài viết đì vào phân tích quá trình dịch chuyển lao động khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân, thực trạng, nguyên nhân đồng thời đưa ra một số giải pháp khuyến nghị.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35978
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.