Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35979
Title: Nghiên cứu ứng dụng GIS trong nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống thu gom chất thải rắn tại quận Ba Đình
Authors: Nguyễn, Thu Huyền
Lương, Thanh Tâm
Đỗ, Trọng Hiếu
Keywords: Ứng dụng GIS
Quản lý
Hệ thống thu gom
Chất thải rắn
Quận Ba Đình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 15 .- Tr.11-13
Abstract: Công nghệ 4.0 là xu hướng hiện thời trong việc tự động hoá và trao đổi dữ liệu công nghệ sản xuất. Việc nghiên cứu ứng dụng GIS trong phân loại CTR (CTR) tại nguồn để nâng cao hiệu quả quản lý tại quận Ba Đình, Hà Nội là hoàn toàn phù hợp với xu thế hiện nay. Nghiên cứu tiến hành xây dựng mô hình quản lý CTR sinh hoạt (CTRSH) cho khu vực nghiên cứu thông qua phần mềm QGIS, phần mềm mã nguồn mở cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết về phân tích không gian và dữ liệu. Mô hình nghiên cứu được thiết lập dựa trên các số liệu điều tra hiện trạng thu thập được, bao gồm khối lượng CTR phát sinh, số nhân công, số phương tiện thu gom, vị trí các điểm hẹn tập kết, sẽ giúp cho cơ quan quản lý xác định được những bất cập còn tồn tại trong công tác quản lý CTR sinh hoạt. Trên cơ sở đó, các biện pháp cải thiện phù hợp với điều kiện của quận sẽ được đưa ra để cải thiện tình hình, giảm thiểu tới mức thấp nhất các ảnh hưởng tiêu cực của CTR sinh hoạt đến môi trường đô thị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35979
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.95.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.