Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35981
Title: Kinh nghiệm áp dụng APA trong chống chuyển giá của doanh nghiệp FDI tại Hoa Kỳ
Authors: Đỗ, Thị Lan Anh
Keywords: Chuyển giá
Cơ chế thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế APA
Hoa Kỳ
Chống chuyển giá
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 14 .- Tr.82-86
Abstract: Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang thúc đẩy tự do hoá thương mại và đầu tư toàn cầu, tạo ra những cơ hội hợp tác kinh tế và liên doanh liên kết giữa các doanh nghiệp của các quốc gia trên thế giới, từ đó phát triển ổn định kinh tế chính trị của các quốc gia có liên quan …
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35981
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.