Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35982
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Agribank - Chi nhánh Hóc Môn
Tác giả: Đoàn, Thị Bình
Từ khoá: Nhân tố
Hài lòng
Khách hàng
Dịch vụ
Agribank
Hóc Môn
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 571 .- Tr.54-56
Tóm tắt: Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã và đang không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới hoạt động, tăng lãi suất và tích hợp công nghệ thông tin vào các sản phẩm dịch vụ tài chính, nhằm thu hút nguồn vốn và thỏa mãn tối đa sự hài lòng của khách hàng. Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng, nghiên cứu này xác định và ước lượng mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân (KHCN) về chất lượng dịch vụ dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Agribank - Chi nhánh Hóc Môn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35982
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.