Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35983
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm y tế hộ gia đình tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Trà Vinh
Authors: Huỳnh, Thị Thảo
Keywords: Công tác
Bảo hiểm xã hội
Y tế
Hộ gia đình
Trà Vinh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 571 .- Tr.57-59
Abstract: Theo Báo cáo của BHXH tỉnh Trà Vinh, toàn tỉnh có hơn 961.184 người tham gia BHYT đạt tỷ lệ độ bao phủ BHYT toàn tỉnh là 95,25% giảm 32.948 người so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân giảm so với năm 2018 là ở nhóm do NLĐ và người SDLĐ đóng, đặc biệt là giảm đối tượng do ngân sách Nhà nước (NSNN) đóng và hỗ trợ đóng là chủ yếu. Đáng chú ý là, theo báo cáo của BHXH tỉnh Trà Vinh, nhóm do NSNN đóng và nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng giảm đến 47.481 người nguyên nhân là do một số xã trong tinh không còn thuộc diện đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nên nhiều người trên địa bàn không được gia hạn thẻ BHYT. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng cận nghèo đã thoát nghèo nên không còn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT. Vì thế, việc vận động, tuyên truyền để người dân tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh là cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35983
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.