Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35987
Title: Áp dụng kế toán môi trường ở các doanh nghiệp Việt Nam: Thực trạng và một số đề xuất
Authors: Lê, Hồng Kỳ
Keywords: Áp dụng
Kế toán môi trường
Doanh nghiệp
Thực trạng
Đề xuất
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 571 .- Tr.60-62
Abstract: Kế toán môi trường là một công cụ cần thiết không chỉ giúp doanh nghiệp (DN) đáp ứng các yêu cầu BVMT, mà còn cải thiện hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Tuy nhiên, tại Việt Nam nói riêng và các nước đang phát triển nói chung, nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến vấn đề kế toán môi trường, vì thực tế cho thấy, khi hạch toán đầy đủ các chi phí môi trường thường dẫn đến kết quả làm tăng chi phí cho doanh nghiệp và đội giá thành lên cao hơn so với hạch toán truyền thống, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Chính vì vậy, để áp dụng kế toán môi trường (KTMT) ở các DN, đòi hỏi cần có nhiều giải pháp đột phá hơn nữa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35987
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.