Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35988
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Authors: Phạm, Minh Đức
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Doanh nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 571 .- Tr.63-65
Abstract: Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là khu vực doanh nghiệp có vị trí hết sức quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, các DNNVV thường gặp nhiều khó khăn, trở ngại bởi những hạn chế nội tại và áp lực từ môi trường bên ngoài. Vì vậy, để giúp các DNNVV nâng cao được năng lực cạnh tranh và đứng vững trên thị trường, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, nhất là từ các cơ chế, chính sách của Nhà nước. Bài viết khái quát kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV và đề xuất một số bài học rút ra đối với Việt Nam trong vấn đề này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35988
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.