Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3598
Title: Sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa di sản Hán Nôm ở Phước Minh Cung (chùa Ông) tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Authors: Đặng, Thị Hoa
Trần, Thị Ngọc Trân
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát, sưu tầm phiên âm, dịch nghĩa di sản Hán Nôm ở Phước Minh Cung (chùa Ông) tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; đề xuất giải pháp bảo tồn di sản Hán Nôm
Description: 62 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3598
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.