Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3598
Nhan đề: Sưu tầm, phiên âm, dịch nghĩa di sản Hán Nôm ở Phước Minh Cung (chùa Ông) tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Tác giả: Đặng, Thị Hoa
Trần, Thị Ngọc Trân
Từ khoá: Sư phạm ngữ văn
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Khảo sát, sưu tầm phiên âm, dịch nghĩa di sản Hán Nôm ở Phước Minh Cung (chùa Ông) tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; đề xuất giải pháp bảo tồn di sản Hán Nôm
Mô tả: 62 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3598
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.