Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35996
Title: Việt Nam sớm hoàn thành cập nhật Đóng góp quốc gia tự quyết định
Authors: Phương Đông
Keywords: Việt Nam
Đóng góp quốc gia tự quyết định
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17(343) .- Tr.9
Abstract: Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với ông Antonio Alessandro, Đại sứ Cộng hòa Italia và ông Gareth Ward, Đại sứ Vương quốc Anh tại Hà Nội. Hai bên đã trao đổi về Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật mà Việt Nam sẽ gửi cho Ban Thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35996
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
412.65 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.