Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36001
Title: Nâng tầm công tác dự báo khí tượng thủy văn phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế, xã hội
Authors: Trần, Hồng Thái
Keywords: Dự báo khí tượng thủy văn
Phòng chống thiên tai
Phát triển kinh tế
Xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17(343) .- Tr.10-11
Abstract: Đảng và nhà nước ta trong những năm qua đã tăng cường đầu tư cho ngành Khí tượng Thủy văn để nâng cao chất lượng dự báo. Đồng thời, để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành nhằm huy động các nguồn lực để ứng phó với thách thức to lớn này. Chuyên đề này, Tạp chí có các bài viết của các nhà quản lý, chuyên gia làm rõ vấn đề nêu trên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36001
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
867.56 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.