Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36002
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Văn Đạt
Đinh, Thu Quỳnh
Võ, Thị Ngọc Linh
Nguyễn, Thị Thanh Nhàn
Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Yếu tố ảnh hưởng
Tài sản
Thương hiệu
Đại học Ngân hàng
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 571 .- Tr.75-77
Abstract: Thương hiệu trường đại học thể hiện tên giao dịch của một trường, được gắn với bản sắc riêng và uy tín, hình ảnh của nhà trường nhằm gây dấu ấn sâu đậm đối với người học, nhà tuyển dụng và phân biệt với các trường khác trong hoạt động đào tạo. Bài viết này sẽ xem xét áp dụng mô hình của Pinar và Trapp (2014) về tài sản thương hiệu cho các trường đại học bao gồm bao gồm các nhân tố sau: ( 1) Thành phần cốt lõi: chất lượng cảm nhận, nhận biết thương hiệu, danh tiếng, trung thành thương hiệu, (2) Thành phần hỗ trợ: Dịch vụ thư viện, điều kiện sinh hoạt, cơ hội nghề nghiệp và cơ sở vật chất để tạo ra một thương hiệu đại học vững mạnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36002
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.