Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36003
Title: Thận trọng với các thuốc tra mắt chứa corticoid
Authors: Bùi, Văn Uy
Keywords: Corticoid
Thận trọng
Thuốc tra mắt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 610 .- Tr.06-07
Abstract: Thuốc tra mắt không phải là thuốc dùng ngoài, lại có chứa kháng sinh và corticoid nên cần thiết phải dùng theo đơn. Khi có biểu hiện bất thường ở mắt phải khám và dùng thuốc theo đơn tránh tùy tiện, nhầm lẫn, lạm dụng,… dễ dẫn đến tai biến.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36003
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.69 MBAdobe PDF
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.