Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36008
Title: Bàn về giới hạn của việc bổ sung kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm bản án hình sự
Authors: Nguyễn, Văn Lam
Keywords: Bản án hình sự
Bổ sung
Kháng cáo
Kháng nghị
Quyền hạn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 18 .- Tr.12-17
Abstract: Việc bổ sung kháng cáo, kháng nghị cũng được quy định rất chặt chẽ trong bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và buộc những chủ thể có liên quan phải tuân thủ. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập những nội dung: (1) Một số vấn đề chung về kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm bản án hình sự. (2) Những quy định của Bộ luật Hình sự về bổ sung kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm bản án hình sự sơ thẩm. (3) Những kiến nghị hoàn thiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36008
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.