Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36010
Title: Giải pháp phát triển năng lực của giảng viên trong đào tạo nghề du lịch trước tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0
Authors: Phan, Thị Hồng
Keywords: Giải pháp
Phát triển năng lực
Giảng viên
Du lịch
Cách mạng Công nghiệp 4.0
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 571 .- Tr.87-89
Abstract: Cách mạng công nghiệp 4.0 với nền tảng là các đột phá vượt bậc của công nghệ số bao gồm các yếu tố cốt lõi như: trí tuệ nhân tạo, công nghệ thực tế ảo, công nghệ thực tế tăng cường, siêu kết nối vạn vật và dữ liệu lớn...đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, làm biến đổi xã hội và nền kinh tế toàn cầu. Cuộc cách mạng lần thứ tư này sẽ tạo ra những thay đổi to lớn chưa từng thấy trong mọi lĩnh vực và du lịch cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36010
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.