Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36019
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động của trạm quan trắc khí tượng thủy văn tự động
Authors: Dương, Văn Khánh
Keywords: Hiệu quả hoạt động
Trạm quan trắc
Khí tượng thủy văn tự động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17(343) .- Tr.15-16
Abstract: Hiện tại, mạng lưới trạm khí tượng thủy văn tự động trên toàn quốc luôn được duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo cung cấp số liệu phục vụ kịp thời cho công tác dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo và phòng chống thiên tai. Kết quả dự báo thời tiết, thủy văn nhanh chóng, chính xác hay không phụ thuộc chủ yếu vào mạng lưới quan trắc, nhất là các trạm quan trắc tự động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36019
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
844.68 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.