Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36024
Nhan đề: Các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ triển khai phòng chống lũ quét, sạt lở đất đá
Tác giả: Nguyễn, Văn Hà
Từ khoá: Các tỉnh miền núi phía Bắc
Bắc Trung Bộ
Phòng chống lũ quét
Sạt lở đất đá
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17(343) .- Tr.17-18
Tóm tắt: Khu vực Miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, nơi sinh sống của hàng chục triệu dân, với nhiều thành phần dân tộc thiểu số khác nhau, thường xuyên chịu ảnh hưởng của các dạng thiên tai thời tiết: Bão mạnh, siêu bão, mưa cường suất lớn, ngập lụt, đặc biệt là lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, đá,... Trước tình hình đó, các địa phương chủ động có các giải pháp phòng chống, khắc phục, giảm thiểu thiệt hại.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36024
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
824.8 kBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.