Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36026
Title: Một số vấn đề về tội “mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người” quy định tại Điều 154 Bộ luật Hình sự năm 2015
Authors: Đỗ, Thanh Xuân
Phạm, Thị Mai
Keywords: Điều 154
Bộ luật Hình sự
Năm 2015
Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 18 .- Tr.23-26
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những quy định của pháp luật về tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người. Một số vấn đề có cách hiểu khác nhau về loại tội phạm này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36026
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.