Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36028
Title: Vượt qua khó khăn, bảo đảm nhanh chóng, chính xác thông số quan trắc thời tiết, thủy văn
Authors: Hoàng, Thị Hoài Linh
Keywords: Khí tượng Thủy văn
Đảm bảo nhanh chóng
Chính xác thông số
Quan trắc thời tiết
Thủy văn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17(343) .- Tr.19-20
Abstract: Trong các hoạt động của Ngành Khí tượng Thủy văn thì số liệu quan trắc, đo đạc khí tượng thủy văn đóng vai trò quan trọng trong dự báo KTTV phục vụ phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cũng như phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh cho Đất nước. Đảm nhận nhiệm vụ này là các quan trắc viên, các cán bộ quản lý lưới trạm có tinh thần tự giác, kỷ luật cao, luôn nỗ lực không ngừng nghỉ, miệt mài, cần mẫn ngày đêm, từ đất liền đến biển đảo xa xôi, từ vùng đồng bằng lên vùng núi cao, trên khắp mọi miền Tổ quốc, nơi đâu cũng có dấu ấn của họ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36028
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
898.06 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.