Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36032
Title: Bàn về chế tài xử phạt vi phạm hành chính và chế tài hình sự đối với hành vi “xúc phạm danh dự, nhân phẩm”
Authors: Dương, Thị Thúy Kiều
Keywords: Chế tài xử phạt vi phạm hành chính
Chế tài hình sự
Xúc phạm danh dự, nhân phẩm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 18 .- Tr.27-30,47
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả đi sâu phân tích về chế tài xử phạt vi phạm hành chính và chế tài hình sự đối với hành vi “xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36032
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.36 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.