Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36046
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Hồ Việt Anh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Mỹ Xuyên-
dc.date.accessioned2020-10-07T02:49:27Z-
dc.date.available2020-10-07T02:49:27Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-1477-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36046-
dc.description.abstractTài nguyên nói chung, tài nguyên khoáng sản nói riêng có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội thông qua một số phương diện như tạo việc làm, tạo doanh thu cho Chính phủ, thu nhập ngoại hối, thúc đẩy các ngành khác phát triển, thu hút đầu tư nước ngoài. Để xem xét vai trò của tài nguyên khoáng sản, bài viết đánh giá, phân tích và thúc đẩy vai trò của khoáng sản trong phát triển kinh tế - xã hội, cũng như định hướng phát triển bền vững.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17(343) .- Tr.29-31-
dc.subjectPhân tích vai tròvi_VN
dc.subjectKhoáng sảnvi_VN
dc.subjectPhát triển kinh tế-xã hộivi_VN
dc.titleĐánh giá, phân tích vai trò của khoáng sản trong phát triển kinh tế - xã hộivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.