Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36048
Title: Xem xét dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu theo pháp luật Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu – một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Diệp Hạnh
Keywords: Pháp luật Hoa Kỳ, EU
Liên minh Châu Âu
Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 18 .- Tr.36-42,48
Abstract: Bài viết phân tích các quy định của pháp luật Hoa Kỳ, EU – những nước có hệ thống pháp luật tương đối phát triển, toàn diện về nội dung này; từ đó so sánh và đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật hiện hành của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36048
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
17.42 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.