Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36050
Title: Ca chế “kiềm chế - đối trọng” trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ những năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống Trump
Authors: Phạm, Ngọc Lam Giang
Đỗ, Hoàng Yến
Keywords: Cơ chế
Kiềm chế
Đối trọng
Hệ thống chính trị
Hoa Kỳ
Tổng thống Trump
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 572 .- Tr.22-24
Abstract: “Kiềm chế- đối trọng” là cơ chế kiểm soát hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Hoa Kỳ. Để làm rõ hiệu quả của cơ chế này, bài viết đề cập tới thực tiễn hoạt động những năm đầu của chính quyền Tổng thống Donal Trump, thông qua một số ví dụ điển hình như sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Trump, Lệnh trừng phạt Nga của Quốc hội Hoa Kỳ và Vấn đề Obamacare. Những ví dụ này minh chứng cho hiệu quả của việc áp dụng cơ chế “kiềm chế - đối trọng” trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ đã đảm bảo được hoạt động của bộ máy nhà nước vì lợi ích của người dân Hoa Kỳ cũng như củng cố được vị thế Hoa Kỳ trên trường quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36050
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.