Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36052
Title: Xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động về phương thức hoạt động hiện nay
Authors: Tạ, Tiến Rinh
Keywords: Xây dựng
Chính phủ
Liêm chính
Kiến tạo
Hành động
Phương thức hoạt động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 572 .- Tr.25-27
Abstract: Thế giới trong những năm qua đã diễn ra rất nhiều sự thay đổi theo chiều hướng cả tích cực lẫn tiêu cực, tác động sâu rộng đến các quốc gia, khu vực cũng như mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đây cũng là giai đoạn đánh dấu sự chuyển mình trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Bên cạnh những thành tựu, nước ta cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức nhất định, trong đó có cơ quan hành pháp - Chính phủ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36052
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.