Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36058
Title: Thương mại đất ảo toàn cầu trong nông nghiệp: kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Keywords: Thương mại đất ảo
Toàn cầu
Nông nghiệp
Kinh nghiệm
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 572 .- Tr.37-39
Abstract: Tài nguyên đất có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển nhanh chóng của thế giới. Trong khi tài nguyên đất lại càng ngày càng chịu áp lực cho sản xuất nông nghiệp thế giới do những thay đổi về nhân khẩu học và khẩu phần ăn. Hơn thế nữa, biến đổi khí hậu sẽ làm tình hình trở nên phức tạp hơn. Chính vì vậy, thương mại các sản phẩm sử dụng nhiều tài nguyên đất, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp được coi như là một giải pháp hữu hiệu để giảm sự không đồng nhất về tài nguyên đất đai giữa các quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36058
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.