Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36063
Title: Quản lý dịch vụ viễn thông: thực tiễn và hàm ý cho Tổng công ty viễn thông Mobifone
Authors: Đỗ, Nam Nghĩa
Keywords: Quản lý
Thực tiễn
Hàm ý
Mobifone
Dịch vụ viễn thông
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 572 .- Tr.47-49
Abstract: Viễn thông là yếu tố quan trọng góp phần mở rộng mạng lưới liên kết giữa các quốc gia trên thế giới. Với đặc điểm là kết tinh tri thức cao của con người, công nghệ viễn thông biến đổi rất nhanh, các sản phẩm, dịch vụ mới xuất hiện thường xuyên, liên tục. Chính sự đa dạng này đã tạo ra nhiều vấn đề cho quản lý nhà nước (QLNN), đòi hỏi những người trong cơ quan quản lý phải có hiểu biết vẻ chuyên ngành viễn thông và công nghệ thông tin.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36063
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.