Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36072
Title: Nghị định số 23/2020/NĐ-CP về thống nhất quản lý hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông
Authors: Lại, Hồng Thanh
Keywords: Nghị định số 23/2020/NĐ-CP
Quản lý nhà nước đối với cát, sỏi lòng sông
Khai thác cát sỏi lòng sông
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17(343) .- Tr.47-48
Abstract: Quản lý nhà nước đối với cát, sỏi lòng sông luôn phải gắn chặt với yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ lòng, bờ, bãi sông theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Vì vậy, Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 ra đời và có hiệu lực nhằm giải quyết vấn đề trên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36072
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
830.66 kBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.