Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36072
Nhan đề: Nghị định số 23/2020/NĐ-CP về thống nhất quản lý hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông
Tác giả: Lại, Hồng Thanh
Từ khoá: Nghị định số 23/2020/NĐ-CP
Quản lý nhà nước đối với cát, sỏi lòng sông
Khai thác cát sỏi lòng sông
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17(343) .- Tr.47-48
Tóm tắt: Quản lý nhà nước đối với cát, sỏi lòng sông luôn phải gắn chặt với yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ lòng, bờ, bãi sông theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Vì vậy, Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 ra đời và có hiệu lực nhằm giải quyết vấn đề trên.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36072
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
830.66 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.