Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36082
Title: Nội luật hóa các cam kết trong Luật định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương về bảo hộ nhãn hiệu
Authors: Nguyễn, Thị Nguyệt
Keywords: CPTPP
Bảo hộ nhãn hiệu
Sở hữu trí tuệ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 14 .- Tr.14-20
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích các thỏa thuận trong Hiệp định Đối tác toàn điện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) về bảo hộ nhãn hiệu, đối chiếu với quy định của pháp luật Việt Nam và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ về bảo hộ nhãn hiệu phù hợp với CPTPP.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36082
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.45 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.