Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36083
Title: Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua đại dịch Covid-19
Authors: Thái, Thị Thái Nguyên
Vũ, Thị Quỳnh Chi
Keywords: Thực trạng
Kinh nghiệm
Giải pháp
Doanh nghiệp
Covid-19
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 572 .- Tr.75-76,43
Abstract: Cùng chịu ảnh hưởng nặng nề của Đại dịch Covid 19 đến nền kinh tế của các cường quốc kinh tế nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN NVV) gánh chịu những thiệt hại và áp lực của khủng hoảng kinh tế trong và sau đại dịch. Cùng với đó, còn ảnh hưởng đến tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng với con số hiện hữu xuất hiện lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ là số lượng DN rút khỏi thị trường lớn hơn số lượng DN đăng ký thành lập mới. Do vậy, bài viết qua việc tìm hiểu thực trạng các DN NW hiện nay, nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh để đưa ra các giải pháp ứng phó phù hợp. Từ đó, giúp các DN NVV có thể từng bước duy trì, phát triển ổn định vượt qua đại dịch.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36083
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.