Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36089
Title: Nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh ở các trường đại học hiện nay
Authors: Phạm, Minh Đức
Keywords: Nâng cao
Chất lượng
Giảng dạy
Đại học
Tiếng Anh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 572 .- Tr.86-88
Abstract: Mặc dù tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ toàn cầu, song rất nhiều sinh viên hiện nay có trình độ tiếng Anh chưa đạt chuẩn “đầu ra” cũng như chưa đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng việc học tiếng Anh cho sinh viên, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, cần thay đổi toàn diện phương pháp dạy ngoại ngữ, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36089
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.