Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36090
Nhan đề: Hiện đại hóa hành chính lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin
Tác giả: Ngọc Yến
Từ khoá: Hiện đại hóa
Hành chính
Ứng dụng
Công nghệ thông tin
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17(343) .- Tr.53-54
Tóm tắt: Căn cứ vào kết quả tổng kết Chương trình tổng thể giai đoạn 2011 - 2020; từ yêu cầu cải cách hành chính và định hướng phát triển Ngành Tài nguyên và Môi trường, đề xuất mục tiêu và những nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm cần thiết về công tác hiện đại hóa hành chính cần triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030, nâng cao hiệu quả, hiệu lực, năng suất lao động công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ nhằm đạt được mục tiêu quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm sự phát triển bền vững của Ngành.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36090
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
798.95 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.