Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36091
Title: Tác động của dịch Covid-19 đến tình hình kinh tế - xã hội ở Việt Nam và hướng giải pháp
Authors: Phạm, Tuấn Hòa
Keywords: Tác động
Covid-19
Kinh tế
Xã hội
Việt Nam
Giải pháp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 572 .- Tr.89-91
Abstract: Dịch Covid-19 trên thế giới đang có những diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng tiêu cực đó: làm đình trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh, gây mất việc làm, thất nghiệp tăng, bạo lực gia đình nhiều hơn,... Tình hình đó đòi hỏi cả nước vừa phải tập trung ưu tiên chống dịch, vừa phải có các biện pháp trước mắt và lâu dài để giảm thiểu tác động của dịch bệnh, sớm phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36091
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.