Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36092
Nhan đề: Nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học thể dục thể thao trên cả nước
Tác giả: Vũ, Đăng Dũng
Từ khoá: Chất lượng
Đào tạo
Đại học
Thể dục thể thao
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 572 .- Tr.92-94
Tóm tắt: Giáo dục thể chất trong trường học nói chung, trong các trường đại học nói riêng là nội dung quan trọng, góp phần rèn luyện thể lực cho học sinh, từ đó nâng cao tính tự giác, chủ động rèn luyện, giúp các em đảm bảo sức khỏe cho hoạt động học tập và hình thành công dân tương lai phát triển toàn diện cả về đức, trí, thé, mĩ. Chính vì vậy, công tác đào tạo cho sinh viên ở các trường thể dục thể thao trên cả nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc góp phần hình thành nên đội ngũ giảng viên dạy giáo dục thể chất ở các trường đại học hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36092
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.