Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36094
Title: Giải pháp phát triển sản xuất cây ăn quả trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Authors: Nguyễn, Hữu Giáp
Keywords: Giải pháp
Phát triển
Sản xuất
Cây ăn quả
Mộc Châu
Sơn La
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 572 .- Tr.95-97
Abstract: Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, phân tích những khó khăn, thuận lợi trong phát triển cây ăn quả, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp nhằm phát triển bền vững cây ăn quả huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, phát triển cây ăn quả huyện Mộc Châu còn gặp nhiều khó khăn như: điều kiện địa hình chia cắt, đất dốc; thời tiết diễn biến phức tạp; trình độ sản xuất thấp. Để thực hiện phát triển cây ăn quả bền vững cần áp dụng đồng bộ các giải pháp kinh tế và kỹ thuật như: quy hoạch vùng sản xuất tập trung; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, thu hoạch, chế biến; liên kết chính thống các tác nhân từ sản xuất đến tiêu thụ; xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và nâng cao trình độ sản xuất của người dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36094
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.